Tjenester

Når noen dør

Det er mye å tenke på når en blir rammet av dødsfall og sorg. Begravelsesbyrået kan være en hjelper og støttespiller i denne tiden. Skjer dødsfallet i hjemmet kan begravelsesbyrået bistå med henting av avdøde etter avtale. Vi har vakt hele døgnet og nås på mobil 95 73 49 12. Begravelsesbyrået kan videre bistå med planlegging og gjennomføring av seremonien. Vi møter dere gjerne hjemme eller dere er velkommen til vårt kontor i Furubakken 6, 2480 Koppang. Dersom personlig møte er vanskelig å få til, kan det meste ordnes pr. mail og tlf.

Tidspunkt for seremoni.

Begravelsesbyrået er behjelpelig med å kontakte respektive kirkekontor for fastsetting av tidspunkt for seremonien. Kirken i Rendalen har onsdager og fredager som seremonidager, mens kirken i Stor-Elvdal bruker tirsdag, torsdag og fredag. Vanligvis settes seremoniene til 11.00. Dager og tidspunkt kan avvike. Ved seremonier i andre kommuner eller seremonier utenfor kirken, er også begravelsesbyrået behjelpelig med kontakt og fastsettelse av tidspunkt. Ifølge gravferdsloven skal begravelse/bisettelse holdes innen 10 virkedager etter dødsfall. Hele gravferdsloven kan leses ved å klikke på link under.

Gravferdsloven

Valg av seremoniform

Hvordan kan vi best ta farvel? Hvilken seremoniform skal vi velge? Oftest setter avdødes tilhørighet til kirke- eller trossamfunn rammebetingelsene. De fleste etterlatte velger å følge avdødes egne ønsker. Kirke- og trossamfunn har vanligvis klare retningslinjer for gjennomføring av seremonier. Velger man en personlig/livsynsnøytral gravferdseremoni,står de etterlatte fritt til å velge innhold. Klikk på linken under for mere detaljert oversikt.

Seremoniformer

Kister/urner

På vårt kistelager har vi følgende kister:
  • Nordica 65 kr. 7 100,-
  • Furu 66 kr. 7 500,-
  • Toten T4 kr. 7 500,-
  • Basis 64 kr. 5 100,-
Ved å klikke på lenken under kommer hele vårt sortiment opp. Ved å klikke på den enkelte kiste, vil du få informasjon om pris og kistens utseende. Kister som ikke er lagerført, har kort bestillingstid.

Mer info

Dødsannonse/Takkeannonse

Begravelsesbyrået er behjelpelig med utforming og oversending av annonse til ønskede aviser. Noen ønsker å sette inn et minnevers i annonsen. Ved å klikke på linken under kan du se eksempler på minnevers.

Minnevers

Program til seremoni

Programheftet til seremonien er med på å sette ramme rundt seremonien. Vi leverer programmer med ferdig trykte motiver eller at man kan velge et eget bilde på omslaget. Ved å klikke på linkene under finner man forslag på salmer, solostykker og omslag til programhefter.

Forslag Salmer Forslag soloinnslag

Mer info

Blomster

Vi har et tett og godt samarbeid med to dyktige blomsterbutikker. Det er Blomstergalleriet på Åkrestrømmen i Rendalen og Margeritt Blomster på Koppang. I hovedsak bruker vi Blomstergalleriet til seremonier i Rendalen og Engerdal. Blomster til seremonier i Stor-Elvdal leveres fra Margeritt Blomster. Klikk på linken under for å se forslag til tekst på sløyfe eller kort. Vi formidler gjerne kontakt eller bestillinger til blomsterbutikkene.

Minneord på blomster Blomstergalleriet

Stønader/Skjemaer

Vi er behjelpelige med utfylling og oversendelse av skjemaer til det offentlige. Foreksempel melding om dødsfall til tingrett, melding til kirkekontor, eller søknader til NAV (transport og gravferdstønad). Satsene for stønad fra NAV 2021: Trykk på link under

Mer info

Minnesamvær

Begravelsesbyrået kan bistå med å planlegge og bestille minnesamvær hvis ønskelig.

Gravstein

Begravelsesbyrået har avtale med Kjøl Stenindustri og Møre Monumentservice AS ved kjøp av ny gravstein. Ved navnetilføyelser eller andre jobber på et monument, utføres dette av Møre Monumentservice AS. Ta kontakt med oss angående bestilling. Klikk på linkene for å se utvalg.

Mer Info

Mer info

Utskrift E-post